+ 48 81 827 21 85 info@fajnabiblioteka.pl

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim co roku bierze udział w tej akcji. W 2018 roku Tydzień Bibliotek odbywa się pod hasłem: „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”