+ 48 81 827 21 85 info@fajnabiblioteka.pl

LINKI TEMATYCZNE

POLSKIE BAZY

AGRO – Bibliograficzno-abstraktowa baza z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych

Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej

BazTech – Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych

Bazy danych Archiwów Państwowych

BGP – Bibliografia Geologiczna Polski 1989-2005

Bibliografia Historii Polskiej

Indeks Represjonowanych – Imienna dokumentacja losów Polaków represjonowanych w latach 1939-1956

LEX – Prawny Portal Informacyjny

Nowa muzyka polska – Baza Polskiego Centrum Informacji Muzycznej

OPI – Ośrodek Przetwarzania Informacji

Otwarta Nauka – Informacje o ruchu otwartej nauki w Polsce i na świecie

PBL – Polska Bibliografia Literacka

SBD – Sejmowe Bazy Danych

 

POLSKIE BIBLIOTEKI CYFROWE

BBC – Bałtycka Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Cyfrowa Regionalia Ziemi Łódzkiej

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Cyfrowa UMCS

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego

Biblioteka Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej

Cyfrowy Dolny Śląsk

DIR – Zasoby polskie

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Elbląska Biblioteka Cyfrowa

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek FIDES

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa

Podlaska Biblioteka Cyfrowa

POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Wolne Lektury

 

Zagraniczne bazy, katalogi i wyszukiwarki

Academic Index – Multiwyszukiwarka baz danych, serwisów naukowych i informacyjnych tworzonych przez biblioteki i konsorcja

DOAJ – Pełne teksty artykułów naukowych czasopism elektronicznych dostępnych bezpłatnie w sieci

Galaxy – Wyszukiwarka i katalog tematyczny źródeł naukowych z różnych dziedzin wiedzy

HighWire – Repozytorium zawartości czasopism naukowych i wydawnictw uniwersyteckich. Część artykułów w wersji pełnotekstowej bezpłatnie

IPL – Publiczna Biblioteka Internetowa tworzona przez University of Michigan School of Information. Kolekcja linków do źródeł internetowych oraz teksty książek

Library Spot – Centrum sieciowych zasobów bibliotecznych i informacyjnych m.in. dla nauczycieli, bibliotekarzy, uczniów

OAIster – Centralny katalog kolekcji cyfrowych, niedostępnych dla wyszukiwarek. Baza danych zasobów bibliotek cyfrowych różnych instytucji, repozytoriów, czasopism elektronicznych

OpenDOAR – Katalog akademickich repozytoriów Open Access. Możliwość przeglądania wg kontynentów, wyszukiwania repozytorium wg kryteriów, przeszukiwania zasobów repozytoriów

Science – Katalog i wyszukiwarka zasobów naukowych tworzonych przez organizacje rządowe USA

Scirus – Wyszukiwarka umożliwiająca dostęp do ponad 400 mln stron internetowych (witryny naukowe, raporty, artykuły recenzowane, opisy patentowe, preprinty, czasopisma)

World eBook Library – Baza World eBook Library to ponad 23 000 audiobooków i około 2 100 000 pełnotekstowych źródeł naukowych. Są to książki i dokumenty elektroniczne w ok. 100 językach (te liczby stale rosną). Prawie 2 800 z nich to pozycje w języku polskim.

Zagraniczne biblioteki cyfrowe

Austria – ALO – Zbiór ponad 10000 dokumentów z kultury i historii Austrii i Niemiec: książki, czasopisma, gazety, rękopisy, prace naukowe, eseje.

Austria – ANNO – AustriaN Newspapers Online – przedsięwzięcie realizowane od 2003 r. przez Bibliotekę Narodową wraz z bibliotekami austriackimi. Projekt w całości poświęcony czasopismom, mający na celu stworzenie internetowej czytelni dawnej prasy (z ostatnich 300 lat) z jednoczesnym scalaniem i archiwizacją na mikrofilmach kompletnych tytułów.

Europeana – Europejska Biblioteka Cyfrowa.

Francja – Gallica – Francuska Biblioteka Narodowa.

IntraText Digital Library – Pełnotekstowa biblioteka online, zawierająca teksty religijne, filozoficzne, literackie i naukowe w ponad 40 językach.

Niemcy – Project Gutenberg DE – Od 1994 r. udostępnia literaturę klasyczną, ponad 550 autorów w języku niemieckim w Internecie. Zbiory udostępniane są darmowo.

Project Gutenberg – Pierwsza kolekcja książek elektronicznych z wolnym dostępem stworzona w 1971 r. przez Michaela Harta, udostępniająca 30000 książek, głównie anglojęzycznych.

Rosja – Biblioteka Elektronicznej Literatury – Elektroniczne wersje literatury pięknej, popularno-naukowej, naukowej i publicystyki.

Rosja – Literatura Staroruska – Pełne teksty literatury staroruskiej.

Rosja – Naukowa Elektroniczna Biblioteka – Nowości literatury naukowej.

Rosja – Państwowa Biblioteka Rosyjska – Biblioteka Cyfrowa Państwowej Rosyjskiej Biblioteki.

Rosja – Rosyjska Wirtualna Biblioteka – Zawiera klasykę rosyjską, współczesną literaturę rosyjską i opracowania krytyczne.

Stany Zjednoczone – The Online Books Page – Strona stworzona przez University of Pennsylvania. Dostęp do 35000 książek online.

Światowa Biblioteka Cyfrowa

Włochy – Liber Liber

 

Instytucje oświatowe

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Instytut Badań Edukacyjnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji

 

Serwisy edukacyjne

BIBE – Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych

EDUFORUM – Portal Edukacyjny

EDUINFO – Wszystko na temat oświaty

EDUKATOR – Informacyjny Serwis Edukacyjny

EURYDICE – Europejska sieć informacji o edukacji

INTERKLASA – Polski Portal Informacyjny

KOWEZiU – Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

SCHOLARIS – Portal wiedzy dla nauczycieli

Bazy i serwisy DLA BIBLIOTEKARZY

Bazy Biblioteki Narodowej – Bibliografia narodowa i bibliografie specjalne

Bazy Biblioteki Narodowej – Kartoteki do opracowania rzeczowego (JHP i UKD)

Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna

Serwis Informacyjny dla Nauczycieli Bibliotekarzy OEIiZK

Katalogi bibliotek

Centralne Katalogi Biblioteki Narodowej

FIDKAR – multiwyszukiwarka, pozwala na prowadzenie wyszukiwań katalogowych i bibliograficznych w wielu komputerowych bazach jednocześnie. Przeszukuje bazy różnego typu np. katalogi książek, bibliografie zawartości czasopism i bibliografie tematyczne, a także katalogi prac magisterskich. Przeszukuje bazy danych i pokazuje opisy dokumentów sporządzone w różnych formatach.

KaRo (Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich) – wyszukiwarka, pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu bibliotek polskich. Stanowi uzupełnienie katalogu centralnego NUKAT.

NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich tworzony metodą współkatalogowania.