+ 48 81 827 21 85 info@fajnabiblioteka.pl

Archiwum fotograficzne Świadkowie Historii

Adam Pidek (1940 – 2012)
Przedstawiamy Państwu sylwetkę Pana Adam Pideka, który dzięki swoim pasjom pozostawił nam wspaniałą pamiątkę w postaci zdjęć miasta i jego mieszkańców. Zdjęcia, będziemy Państwu prezentować dzięki uprzejmości Pani Bolesławy Pidek – żony Pana Adama. Digitalizacją spuścizny po swoim ojcu zajął się syn – Zbigniew i przekazał ją Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Opolu Lubelskim.
Ojciec Adama Pideka – Feliks był kierownikiem szkoły w Piaskach . Gdy wybuchła wojna został uczestnikiem stowarzyszenia pn. „Baony Zemsty”, które po roku działalności zostało wykryte i zlikwidowane przez gestapo. Nauczycieli (w tym Feliksa Pideka – ojca Adama) aresztowano i wywieziono do Oświęcimia gdzie zginął. W Zespole Szkół w Piaskach znajduje się pamiątkowa tablica upamiętniająca nauczycieli tajnego nauczania na Lubelszczyźnie.
Pani Pidekowa (z córką Elwirą i synem Adamem) budowali trudne samotne powojenne życie. Adam Pidek zawodu zegarmistrza nauczył się w Lublinie, w którym zamieszkała rodzina. W 1964 roku Lubelska Spółdzielnia Rzemieślników (obecnie Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości) otworzyła filię w Opolu Lubelskim. Pan Adam został tutaj delegowany do pracy. Pierwsza powojenna lokalizacja zakładu zegarmistrzowskiego w Opolu Lubelskim to Nowy Rynek, następnie ulica Popijarska. Miasto się zmieniało i budynki na ulicy Popijarskiej zostały wyburzone, ale powstał nowoczesny pawilon przy ul Ogrodowej, którego współwłaścicielami zostali członkowie Spółdzielni Rzemieślników i tam przeniesiono pracownię zegarmistrzowską i inne zakłady usługowe. Po zmianach ustrojowych w latach 90-tych XX w. zakład został przeniesiony na krótko na Stary Rynek, a później do budynku Domu Towarowego.

Adam Pidek całe życie zawodowe spędził w zakładzie zegarmistrzowskim w Opolu Lubelskim wpisując się na zawsze w historie miasta. Przez 48 lat naprawiał mieszkańcom zegarki. Obok pasji zegarmistrzowskiej upodobał sobie fotografię. Pan Adam posługiwał się sprzętem fotograficznym dostępnym na rynku w tamtym okresie: Zorką, FEDem, Ljubitelem i Zenitem, a zdjęcia wywoływał w warunkach domowych. Parał się fotografią amatorsko wykonując mnóstwo zdjęć swojej rodzinie, przy okazji uwieczniając życie społeczne miasta, w którym żył i pracował. Archiwum liczy sobie ponad 10 tys. zdjęć, większość ma charakter prywatny, ale te dotyczące miasta prezentujemy Państwu w naszej „Tożsamości miasta”.

Pochód 1-majowy w Opolu Lubelskim, lata 70-te